Despre noi

Despre noi

Organizatie

Portalul rounit.org este un ecositem online inovatoar, dedicat promovării unității, colaborării și dezvoltării durabile a comunităților românești. Portalul își propune să conecteze cetățenii, organizațiile neguvernamentale, autoritățile locale și mediul de afaceri în vederea îmbunătățirii calității vieții și a creșterii economice. Unul dintre obiectivele majore ale portalului rounit.org este de a facilita legătura între diaspora românească și țara de origine. Portalul își propune să contribuie la consolidarea relațiilor și să promoveze schimbul de resurse, idei și experiențe între românii de pretutindeni.

Obiective

Crearea unei platforme unificate: Unul dintre obiectivele principale ale portalului rounit.org este dezvoltarea unei platforme online unificate, care să faciliteze comunicarea și colaborarea între cetățeni, organizații neguvernamentale, autorități locale și mediul de afaceri.

Promovarea culturii și tradițiilor românești: Portalul își propune să valorifice și să promoveze moștenirea culturală și tradițiile românești, atât în țară, cât și în rândul diasporei, pentru a întări sentimentul de apartenență și identitate națională.

Stimularea investițiilor și dezvoltării economice: Prin facilitarea schimbului de informații și experiențe între mediul de afaceri și autoritățile locale, portalul rounit.org își propune să stimuleze investițiile și să promoveze dezvoltarea economică durabilă în comunitățile românești.

Susținerea educației și formării profesionale: Portalul va oferi resurse și oportunități de formare profesională pentru cetățeni și profesioniști, contribuind astfel la creșterea nivelului de educație și la dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii.

Încurajarea voluntariatului și implicării civice: Prin promovarea oportunităților de voluntariat și a proiectelor comunitare, rounit.org își propune să crească gradul de implicare civică și să dezvolte spiritul de inițiativă în rândul cetățenilor.

Consolidarea legăturilor cu diaspora românească: Portalul va facilita comunicarea și cooperarea între românii de pretutindeni, încurajând astfel schimbul de resurse, idei și experiențe, precum și participarea diasporei în proiecte de dezvoltare locală.

Implementarea unor soluții tehnologice inovatoare: În scopul creșterii eficienței și a accesibilității serviciilor oferite, rounit.org va integra tehnologii avansate și inovatoare, precum inteligența artificială și blockchain, pentru a facilita procesele de comunicare, colaborare și tranzacționare în cadrul platformei.