Termeni și condiții

Te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a website-ului www.rounit.org, înainte de vizitare. Prin accesarea website-ului www.rounit.org, acceptați implicit și în întregime Termenii și Condițiile de utilizare.

Pentru utilizarea website-ului www.rounit.org este necesar să citești și să accepți Termenii și Condițiile în totalitate. Vizitarea în continuare a website-ului certifică faptul că ești de acord cu Termenii și Condițiile de mai jos.

ROUNIT își rezervă dreptul să schimbe și să actualizeze în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă. Eventualele modificări și/sau completări sunt afișate pe website-ul www.rounit.org și intră în vigoare de la momentul afișării.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul website-ului www.rounit.org este protejat de prevederile legale care reglementează drepturile de autor și drepturile sale conexe. Toate materialele – imagini, ilustrații, articole, texte, grafică, design, clipuri audio/video etc. – din acest website sunt proprietatea ROUNIT și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de proprietate intelectuală este aplicată inclusiv pentru toate mărcile și logo-urile aflate în proprietatea ROUNIT sau a deținătorilor licențelor.
Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris al ROUNIT.
Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, cu obligația de a menționa sursa.
Dacă dorești să folosești conținut din website-ul www.rounit.org în scopuri comerciale, te rugăm să trimiți o solicitare la adresa de email contact@rounit.org.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește website-ul www.rounit.org pe propria răspundere. ROUNIT nu acordă vreo garanție pentru utilizarea acestui website, nu garantează că website-ul sau serverele pe care este găzduit nu conțin viruși sau alte componente vătămătoare.
ROUNIT nu poate fi responsabil pentru eventuale daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesării website-ului.
ROUNIT nu este responsabil pentru accesarea de către utilizatori a oricăror legături către alte website-uri prin www.rounit.org și nici pentru conținutul acestora.
Informații detaliate pot fi obținute telefonic sau prin email, la datele din secțiunea Contact.

LEGEA APLICABILĂ

Prin vizitarea website-ului www.rounit.org, ești de acord ca orice dispută cu privire la utilizarea acestui website să fie guvernată în conformitate cu legile în vigoare în România, iar ca nivelul de jurisdicție să fie reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România.
Website-ul www.rounit.org poate fi accesat de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României. Accesarea din afara României este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Site-ul ROUNIT
Drepturile și obligațiile părților
Utilizatorul folosește Site-ul ROUNIT pe riscul propriu, ROUNIT fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site.
Dacă utilizati Site-ul, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, vă rugăm să vă modificați datele contului din intermediul Site-ului sau să cereți resetarea parolei.
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui Site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializarii lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
Utilizatorul își dă acordul de a fi contactat de către alți utilizatori sau de către ROUNIT (email sau telefon/whatsapp) prin intermediul datelor oferite pe Site, având opțiunea să activeze/dezactiveze această funcționalitate din profilul personal după cum dorește acesta.
Utilizatorii Site-ului pot, și sunt încurajați să trimită comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care sa afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuala, ale ROUNIT sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, deruleaza campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, email-uri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. ROUNIT își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.
Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați ROUNIT și partenerilor/afiliaților săi dreptul gratuit, neexclusiv, perpetuu, irevocabil și sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordați dreptul ROUNIT și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despagubi integral ROUNIT sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.
Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea ROUNIT și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.
Utilizatorului le sunt interzise folosirea Site-ului pentru a încărca, a salva, a transfera sau a distribui materiale care sunt ilegale, care prezintă un risc pentru minori, care denigrează pe alții și/sau care insultă sau sunt în alt mod ilicite. Acest lucru cuprinde distribuția ilegală de conținut care încalcă legea privind protecția datelor, legea proprietății intelectuale, legea privind brevetele industriale, legile auxiliare privind drepturile de autor, drepturile personalității și/sau alte drepturi ale unei terțe părți.
Utilizatorul Site-ului este singurul responsabil pentru conținutul transmis de acesta, precum și pentru utilizarea Site-ului. ROUNIT nu poate fi trasă la răspundere pentru materialele încărcate de către Utilizator.
ROUNIT nu poate garanta Utilizatorului disponibilitatea continuă și neîntreruptă pe Site. Cu toate acestea, ROUNIT se străduiește să asigure disponibilitatea la un nivel cât mai ridicat și să remedieze întreruperile cât mai repede posibil. De asemenea, ROUNIT nu garantează că utilizarea Site-ului va conduce în toate cazurile la încheierea unui parteneriat (job sau oportunitate) între Utilizatorii site-ului.

Date de contact
ROUNIT
Telefon: 0393 286 373 670
Email: contact@rounit.org